Prasy do owoców

prasa do owocowPrasy owocowe. Rysunek 1. przedstawia nam prasę używaną przy wyrobie serów, która także równie z dobrym skutkiem może być użyta do wygniatania owoców. Rys. 2. przedstawia nam właściwą prasę do owoców. Przy użyciu prasy pierwszej owoce umieszcza się w silnym woreczku płóciennym i wygniata, przy użyciu prasy drugiej woreczka używać nie musimy, jeżeli wygniatamy jabłka …

Wino z agrestu, jeżyny, jarzębiny, borówek

Przepis na 10 litrów.
Agrest. Wina otrzymuje się znakomite, tylko pomału klarują się i dojrzewają. Najlepsze gatunki drobne. Agrest zawiera 1—1 ½   kwasu i 6—9% cukru.
5 ½ kg. dojrzałych jagód rozgnieść, dodać 4 gr. fosfosalu i zalać 6 litrami wody. Po ostygnięciu dodać drożdży i po 24 godzinach wycisnąć. Przy drożdżach Tokaj 300 — …

Wino z czereśni i wiśni

Czereśnie dają wina przeciętne, za wyjątkiem krzyżówek królowej Hortensji.Przepis na 10 litrów.

14 kg czereśni wycisnąć, na wina lekkie pestek nie miażdżyć, dodać 30—60 gr. kwasu cytrynowego (im słodsze wino tym więcej).
Dodać fosfosalu. Cukru przy drożdżach mozelskich 100 — 200 dkg., reńskich, Bordeaux, Burgund 160 do 200 dkg.

Wiśnie. 4 kg. owoców zalać 6 …

Moczenie jęczmienia

Moczenie jęczmienia
Celem moczenia jęczmienia jest pobudzenie go do intensywnych przemian biochemicznych przez doprowadzenie do jego wnętrza dodatkowych ilości wody,
Ziarno jęczmienia kierowane do moczenia jest organizmem żywym, w którym procesy życiowe odbywają się w zwolnionym tempie. Te właściwości życiowe zachowuje ziarno, gdy ilość w nim wody tzw. konstytucyjnej nie jest niższa niż 10%.
Woda wegetacyjna zapewnia zarodkowi dostarczenie substancji …

Ogólny opis technologii słodu

Celem słodowania jest wzbogacenie jęczmienia w enzymy, głównie celuloityczne, proteolityczne i amylolityczne, nadanie jemu odpowiednich cech aromatycznych oraz zmiana struktury ziarna, ułatwiająca przemiany enzymatyczne, zachodzące podczas zacierania słodu w warzelni browaru.

Technologia słodu, czyli słodowanie, dzieli się na następujące główne etapy: przygotowanie jęczmienia lub innego zboża do produkcji, moczenie ziarna, kiełkowanie, suszenie słodu tzw. mokrego i czyszczenie słodu.

Czyszczenie jęczmienia …