Produkty uboczne produkcji piwa

Kiełki słodowe
Kiełki słodowe stanowią produkt uboczny słodowni. Ich ilość wynosi ok. 4% w stosunku do suchej masy jęczmienia użytego do produkcji słodu. Są one bardzo wartościowym produktem ubocznym. Ze względu na dużą zawartość białka i aminokwasów stanowią cenny .składnik mieszanki paszowej dla zwierząt hodowlanych. Kiełki słodowe mają także zastosowanie przy przygotowywaniu pożywek do hodowli …

Charakterystyka beczek drewnianych j metalowych

Beczki d r e w n i a n e z drewna dębowego nie są opakowaniem nowoczesnym i z tego względu ich liczba stale się zmniejsza na rzecz beczek metalowych. Od wielu lat produkcja nowych beczek drewnianych została zaniechana, a beczki o znacznym stopniu uszkodzenia nie podlegają remontowi i są wycofywane z obrotu.

Stosowane beczki …