Produkty uboczne produkcji piwa

Kiełki słodowe
Kiełki słodowe stanowią produkt uboczny słodowni. Ich ilość wynosi ok. 4% w stosunku do suchej masy jęczmienia użytego do produkcji słodu. Są one bardzo wartościowym produktem ubocznym. Ze względu na dużą zawartość białka i aminokwasów stanowią cenny .składnik mieszanki paszowej dla zwierząt hodowlanych. Kiełki słodowe mają także zastosowanie przy przygotowywaniu pożywek do hodowli bakterii i pleśni w przemyśle farmaceutycznym oraz przy otrzymywaniu kwasów organicznych, preparatów enzymatycznych i aminokwasów.

Wysłodziny
Wysłodziny są produktem ubocznym powstającym w warzelni browaru po procesie filtracji .zacieru. Wykorzystywane są jako cenna pasza w hodowli zwierząt. W postaci mokrej są one bardzo nietrwale i nie mogą być przechowywane dłużej niż 1 dobę,

Nadają się do sporządzania kiszonek lub mogą być spasane w odpowiedniej dawce jako dodatek do pasz.

Wysłodziny są powszechnie wykorzystywane w hodowli krów mlecznych i świń. Znaczenie wysłodzin, jako paszy jest coraz bardziej podkreślane. W znacznej liczbie browarów zagranicznych są one suszone i sprzedawane w workach polietylenowych.

Wysłodziny mokre mają następujący skład chemiczny: woda 80%, białko surowe 5%, czyste białko 4,3%, tłuszcz surowy 1,6%, substancje ekstraktywne bezazotowe 7,7%.

Współczynnik strawności poszczególnych składników jest następujący: białko surowe 76, czyste białko 79, tłuszcz surowy 85, substancje ekstraktywne bezazotowe 77.

Drożdże
Odpadkowa gęstwa drożdżowa zawiera zwykle 10-15% suchej masy. Składniki organiczne stanowią 91-94% suchej masy, popiół 6-9%. Zawartość białka w drożdżach dochodzi do 50%, cukrowców 9-12%, a tłuszczu 2-4% w przeliczeniu na suchą masę. Drożdże piwowarskie są zasobne w witaminy, witamina B1 występuje w ilości 6-20 mg w 100 g suchych drożdży, a witamina B2 w ilości 1,5-2 mg/100 g, Ponadto drożdże zawierają witaminę B6 i inne z tej grupy oraz prowitaminę D.

Drożdże są wykorzystywane do celów paszowych w formie mokrej gęstwy lub w postaci suchej. W celu utrwalenia drożdży i zwiększenia ilości białka strawnego są one poddawane suszeniu w suszarniach walcowych. Drożdże piwowarskie po ich wysuszeniu są przekazywane do wytwórni pasz.
Wartość paszowa drożdży jest bardzo wysoka głównie ze względu na zawartość białka i witamin.

Drożdże piwowarskie .są głównie wykorzystywane w hodowli krów mlecznych, korzystnie wpływają na mleczność. Mleko pochodzące od krów, którym podaje sit; drożdże piwowarskie jest bogatsze w tłuszcz, Drożdże mogą być także podawane trzodzie chlewnej jako składnik paszy.

Drożdże nadają się również do produkcji preparatów białkowych i aminokwasowych dla celów spożywczych. Drożdże piwne są zwykle poddawane odgoryczaniu i wtedy nie są i wykorzystywane do wytwarzania preparatów witaminowych.
Po odgorycyczeniu przeprowadza się prasowanie drożdży, następnie ich plazmolizę dodając 10% soli kuchennej i utrzymuje 2 godziny.: w temperaturze 45°C. W tych warunkach masa drożdży uprzednio; prasowanych staje się ciekła. Dla otrzymania dobrego aromatu utrzymuje się autolizat w atmosferze tlenu w temperaturze 75°C w ciągu kilku godzin.
Tak otrzymana masa białkowa jest suszona w suszarce obrotowej lub za pomocą promieni podczerwonych. Pod wpływem promieni ultrafioletowych następuje wzbogacenie preparatu w witaminę D.
Preparaty witaminowe otrzymuje się różnymi metodami. Większość z tych metod polega na ekstrahowaniu drożdży lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi w niskiej temperaturze. Otrzymanę preparaty zawierają głównie witaminy z grupy B, które występują w drożdżach w zwiększonych ilościach.
Drożdże odgoryczone i suszone w niskiej temperaturze, zwane drożdżami leczniczymi, zawierają wszystkie witaminy znajdujące się w komórce drożdżowej.