Wyrób piwa w domu

Wyrób piwa.
2—3 kg ekstraktu słodowego lub 3—4 kg zmielonego słodu jęczmiennego, 20—35 gr. chmielu zagotować w 10 litrach wody, po czym przecedzić przez płótno do naczynia szklanego lub beczki. Po ostudzeniu dodać rozmnożonych i przecedzonych specjalnych drożdży piwnych (w handlu w postaci suchej i trwałej, podobne jak drożdże winne).

Kiedy ustanie fermentacja burzliwa, co …

Wpływ jakości wody na produkcję piwa

Związki chemiczne zawarte w wodzie wywierają zasadniczy wpływ na kształtowanie się pH brzeczki produkcyjnej, a więc mają istotne znaczenie na przebieg i wynik procesu zacierania.

Do związków chemicznie czynnych zalicza się sole podwyższające pH zacieru i brzeczki, a tym samym wpływające ujemnie na proces zacierania, oraz sole obniżające pH, których działanie jest korzystne w procesie produkcji piwa.

Do grupy związków …

Hodowla drożdży w jednym urządzeniu

Hodowla drożdży w jednym urządzeniu.

Heim i Meilgaard zaproponowali nowy, prosty sposób hodowli drożdży, który przeprowadza się w jednym tylko urządzeniu. Zasada nowej metody polega na tym, że nie nastawia się całej ilości brzeczki piwnej, lecz tylko jej niewielką część, która jest stale zwiększana w stadium wysokich krążków. W podobny sposób otrzymuje się w krótkim czasie potrzebną ilość drożdży, a …

Rozmnażanie drożdży metodą Coblitza.

Rozmnażanie drożdży metodą Coblitza

Do rozmnażania drożdży metodą Coblitza służą zbiorniki wykonane z blachy aluminiowej, o pojemności 30, 60, 120, 300 i 700 dm3, posiadające pokrywy z tego samego materiału oraz sterylizator o pojemności 350-400 dm3.

Do sterylizatora wprowadza się zwykle ochłodzoną brzeczkę chmielową, wypełniając go do 3/4 pojemności. Sterylizację prowadzi się w ciągu 1,5 godziny doprowadzając do wężownicy lub …

Otrzymywanie drożdży nastawnych

Otrzymywanie drożdży nastawnych

Rozmnażanie drożdży w aparacie propagacyjnym. Przed przystąpieniem do rozmnażania drożdży, urządzenia propagacyjne muszą i tyć dokładnie umyte, wydezynfekowane chemicznymi środkami i wy sterylizowane parą suchą o ciśnieniu 0,5 at.

Po upływie 0,5 godziny zamyka się kurek spustowy piwa w urządzeniu propagacyjnym, a następnie tubus do zaszczepiania w ten sposób, że do naciągniętej na niego rurki gumowej jest …