Hodowla drożdży w jednym urządzeniu

Hodowla drożdży w jednym urządzeniu.

Heim i Meilgaard zaproponowali nowy, prosty sposób hodowli drożdży, który przeprowadza się w jednym tylko urządzeniu. Zasada nowej metody polega na tym, że nie nastawia się całej ilości brzeczki piwnej, lecz tylko jej niewielką część, która jest stale zwiększana w stadium wysokich krążków. W podobny sposób otrzymuje się w krótkim czasie potrzebną ilość drożdży, a możliwość infekcji jest w znacznym stopniu ograniczona. Zbiornik ten ma kształt cylindryczny zakończony komisowo, jest dostosowany wielkością do potrzeb danego browaru.

Rozmnażanie drożdży tą metodą przeprowadza się w sposób następujący: do zbiornika daje się np. 5-10 dm3 brzeczki z drożdżami wyprowadzonymi w laboratorium w temperaturze 20°C. Po 20 godzinach osiąga sie, stadium wysokich krążków i dodaje następnie 40-50 dm3 brzeczki sterylizowanej lub pobranej bezpośrednio za płytowym wymiennikiem ciepła. Po upływie jednodniowej fermentacji w temperaturze 20° C drożdże są tak silnie rozwinięte, że można dodać ok. 3 hl brzeczki o temperaturze 14°C. Po upływie dalszych 1-2 dni dodaje się brzeczką o temperaturze 7-8°C i po 1-2 dniach w stadium wysokich krążków przenosi się zawartość naczynia do małej kadzi fermentacyjnej o pojemności 30-60 hl brzeczki.