Przygotowanie owoców na wino

Wino sporządzać możemy ze wszystkich owoców i niektórych warzyw (rzewienia czyli rabarbaru, pomidorów, zboża (pszenicy, kukurydzy lecz najlepiej żyta), jak i miodu. Najlepiej używać owoców dojrzałych i zdrowych. Doskonałe wina otrzymujemy z owoców odpadkowych i pośrednich gatunków i z nadpsutego owocu, jeżeli usuniemy części obolałe, wino spokojnie sporządzać możemy. Należy tylko wystrzegać się owoców zgniłych, jeżeli owoce są czysto zebrane, mogą być bezpośrednio użyte do przeróbki. Owoce jednak opadłe, a zatem zbierane z pod drzewa … Czytaj dalej...

Co to są pożywki dla drożdży i czy użycie ich jest konieczne?

Co to są pożywki dla drożdży i czy użycie ich jest konieczne?

Drożdże, jak każda roślina, potrzebują do swego rozwoju pożywienia azotowego i soli mineralnych, zawierających fosfor, potas, wapień i siarkę W soku owocowym nierozcieńczonym, wszystkie te składniki w dostatecznej ilości występują (wyjątek stanowią sok borówczany, brusznicowy i miód), jak jednak później zobaczymy, sok owocowy zwykle rozwadniamy, skutkiem czego ilość tych składników znacznie się zmniejsza, to też miesimy je sztucznie uzupełnić. Lecz i nierozwodniony sok owocowy może wykazać brak pożywienia … Czytaj dalej...

Jaką czynność spełniają drożdże winne?

Jaką czynność spełniają drożdże winne?
Drożdże, aby mogły rozwijać się wymagają odpowiedniej ilości rozwodnionego cukru, Z 1 kg. cukru wytwarzają 1/2 kg. alkoholu i tyleż gazu zwanego bezwodnikiem węglowym. Gaz ten wszyscy znamy, gdyż spotykamy go w wodzie sodowej i piwie. Nie na tym jednak polega główna wartość drożdży rasowych, gdyż takiego rozkładu dokonują także drożdże zwykłe. Chodzi tu głównie o czas, gdyż drożdże szlachetne rozkładają znacznie prędzej wiele większe ilości cukru, wytwarzają przeto dużo więcej alkoholu, hamując w ten … Czytaj dalej...

W jakich warunkach drożdże winne mogą się rozwijać ?

W jakich warunkach drożdże winne mogą się rozwijać ?

Wiemy, już, że drożdże są to jednokomórkowe roślinki, należące do rodziny grzybów. Jak każda roślina, wymagają one do swego rozwoju wody, odpowiedniej temperatury, pożywienia azotowego, jak i niektórych soli mineralnych. Energii do życia dostarcza im cukier, zawarty w owocach, który zastąpiony być może cukrem buraczanym (sacharyna jest dla drożdży bezwartościowa). Sok owocowy, lub zdrowa woda źródlana o temperaturze 20 do 25° C., a zawierająca odpowiednią ilość pożywki azotowej oraz 15 do … Czytaj dalej...

Jak otrzymujemy czyste rasowe drożdże winne?

A teraz dowiemy się, w jaki sposób otrzymujemy czyste rasowe drożdże winne. Po żmudnych pracach laboratoryjnych doszli badacze do przekonania, że na każdym gatunku winogron znajdujemy stale wiele gatunków drożdży, lecz jeden z tych gatunków występuje w największej ilości, a przywiązany jest do danego gatunku owocu. Przekonano się mianowicie, że np. na winogronach Malaga żyją inne drożdże, aniżeli na winogronach niemieckich, czy francuskich, co więcej, między drożdżami np. niemieckimi znaleziono odrębne typy dla win reńskich i mozelskich. różniczkując w końcu … Czytaj dalej...