Temperatura pomieszczenia, w którym odbywa się fermentacja wina

Temperatura pomieszczenia, w którym odbywa się fermentacja wina.

Jak już wcześniej zaznaczyłem i za chwilę bliżej wyjaśnię, nastaw -sok z winogron lub innych owoców – wymaga optymalnej temperatury.

Owoce wczesnych odmian nie stanowią tu problemu; nawet do września w piwnicy jest dość ciepło, aby fermentacja rozpoczęła się i zakończyła w krótkim czasie. Późniejsze owoce oraz …