Fermentacja rozczynów słodkich

Fermentacja rozczynów słodkich – czyli przemiana cukru w węglan i alkohol odbywa się za pośrednictwem młodzi.

Dojrzałe i wypróbowane młodzie mieszają się ze scukrzonym zacierem. Temperatura odstawionego zacieru stosuje się: do temperatury lokalu fermentacyjnego i do czasu fermentacji. Im lokal zimniejszy i czas fermentacji krótszy, tem cieplej, w przeciwnym razie tem zimniej się odstawia. Doświadczenie …

Kwasomierz Ludersdorffa

Kwasomierz Ludersdorffa podaje nam sposób próbowania młodzi i regulowania wedle woli kwasów. Przyrząd składa się z rurki szklannej, u góry otwartej, u dołu w bańkę wydętej, na ołowianej podstawce opartej. Rurka jest podzielona od dołu do góry na 12 stopni.

Próbując dojrzałe młodzie, bierze się cokolwiek w podwójną szmatę i wyżdżyraa tyle, aby bańkę instrumentu aż pod 0 napełnić. Temperatura …

Młodzie i kwasy

Młodzie i kwasy.

Młodzie są rośliną na najniższym stopniu wykształcenia, organizmem komórkowym, grzybem (Mtscherlich i inni). Składają się głównie z kwasów solnych fosforycznych i substancji azotowych.

Podług Schlossbergera znajduje się w 100 częściach młodzi piwnych:

C 50,05
H 6,52
N 11,84
O 31,59
100;00

Grzyb młodziowy jest złożony z małych pęcherzy napełnionych młodziówą płynną materią. Przy wzroście młodzi pękają owe …

Zamiana mączki w cukier

Diastaza przemienia mączkę w cukier. Peroz i Payen, chemicy francuscy, odkryli i oznaczyli diastazę w słodzie jęczmiennym. W 1000 funt. słodu jęczmiennego znajduje się tylko 1 do 2 funt diastazy; 1 funt diastazy przemienia około 2000 funt. mączki w cukier. Doświadczenie uczy, że w świeżym, zielonym kłodzie, kiedy kiełek korzonkowy 2 do 2½ raza długości ziarnka wynosi, a kiełek słupkowy …

Mączka

Maczka.

Podług Krockera znajduje się w przecięciu:

w kartoflach    19,64%    mączki
w jęczmieniu    40,37%    „
w życie    46,25%    „
w pszenicy    61,13%    „
w kukurydzie znajduje się około 70% mączki.

Kartofle wydają u nas, w stosunku do innych ziemiopłodów, z jednej i tej samej płaszczyzny najwięcej mączki, dla tego to wypalamy spirytus prawie wyłącznie tylko z kartofli. Średni sprzęt żyta …