Co to są drożdże?

Wszyscy znamy drożdże t.zw. prasowane, służące do wypieku chleba. Gdybyśmy maleńką okruszynę z tych drożdży oglądnęli przez powiększające szkło (n. p. pod mikroskopem), wówczas zauważył byśmy, że okruszyna ta składa się z tysięcy maleńkich komórek, nie przekraczających długości 1/100 milimetra. Każda komórka oddzielnie, to żyjąca dla siebie roślinka. Podobnie pod szkłem przedstawiać się będą inne …