Rozmnażanie drożdży metodą Coblitza.

Rozmnażanie drożdży metodą Coblitza

Do rozmnażania drożdży metodą Coblitza służą zbiorniki wykonane z blachy aluminiowej, o pojemności 30, 60, 120, 300 i 700 dm3, posiadające pokrywy z tego samego materiału oraz sterylizator o pojemności 350-400 dm3.

Do sterylizatora wprowadza się zwykle ochłodzoną brzeczkę chmielową, wypełniając go do 3/4 pojemności. Sterylizację prowadzi się w ciągu 1,5 godziny doprowadzając do wężownicy lub płaszcza grzejnego parę nasyconą o ciśnieniu 2 at.

Proces hodowli drożdży prowadzi się poprzez kolejne rozmnażania, przenosząc zawartość zbiornika mniejszego do większego.

Rozmnażanie rozpoczyna się w najmniejszym naczyniu dodając do 10 l sterylizowanej brzeczki 2 dm3 brzeczki sfermentowanej w laboratorium. Hodowlę prowadzi się utrzymując temperaturę pomieszczenia na poziomie 8-10°C.

Mając ok. 250 dm3 fermentującej brzeczki dalszy proces rozmnażania następuje w małej kadzi fermentacyjnej o pojemności 30 hl. Do tej kadzi można dodać ;np. 10 hl brzeczki produkcyjnej i wprowadzić do niej fermentującą w stadium wysokich krążków  brzeczkę z urządzenia Coblitza.

Po uzyskaniu następnego stadium wysokich krążków zawartość kadzi dopełnia się świeżą partią brzeczki produkcyjnej.

Przy hodowli drożdży metodą kolejnych rozmnażań ważne, jest przestrzeganie zasady, aby temperatura świeżej brzeczki produkcyjnej nie była w żadnym przypadku niższa, niż temperatura fermentującej brzeczki.