Efekty technologiczne i ekonomiczne wynikające ze stosowania ekstraktów i innych preparatów chmielowych

Stosowanie ekstraktów chmielowych zwykłych i zizomeryzowanych ma duże znaczenie technologiczne wynikające głównie z tego, że kwasy goryczkowe są zabezpieczone przed utlenieniem, czyli niekorzystnymi zmianami i stratami.

Substancje goryczkowe zawarte w koncentratach i innych preparatach chmielowych są bardziej zabezpieczone przed utlenieniem niż w przypadku chmielu siarkowanego balotowanego.

Wymienione preparaty są łatwiejsze w stosowaniu  pozwalają ma uzyskiwanie piwa i zawiorająecgo zawsze podobną ilość izozwiązków, które kształtują szlachetną gorycz o intensywności na zbliżonym poziomie.

Podstawowym elementem ekonomicznym wynikającym ze stosowania ekstraktów zwykłych, zizomeryzowanych, koncentratów i innych preparatów chmielowych jest lepsze wykorzystanie substancji goryczkowych.

W przypadku używania chmielu w formie .szyszek, stopień wykorzystania związków goryczkowych wynosi zaledwie 30%. Ekstrakty chmielowe zwykle umożliwiają zwiększenie wykorzystania tych związków do 50-60%, a ekstrakty zizomeryzowane nawet do 80%.

Koncentraty i inne suche preparaty chmielowe pozwalają również na zwiększenie stopnia wykorzystania substancji goryczkowych o 10-20%. Dodatkowa korzyść ze stosowania ekstraktów i koncentratów polega na tym, że wymagają one mniej chłodzonej przestrzeni magazynowej, przez co obniża się koszty magazynowania.

Ekstrakty chmielowe, można przechowywać kilka lat bez zmiany zawartości α-kwasów i izo-α-kwasów, co stanowi też ważny element ekonomiczny. W okresie urodzajów chmielu można bowiem stworzyć zapasy w formie ekstraktów i nie dopuścić do zestarzenia się chmielu i znacznego obniżenia jego przydatności technologicznej.