Charakterystyka chemiczna preparatów chmielowych

Charakterystyka chemiczna preparatów chmielowych

Ekstrakty chmielowe charakteryzują się różną wartością goryczkową i zależnie od zawartości substancji goryczkowych zastępują chmiel w stosunku 1:4,, 1:6 lub jeszcze wyższym Krajowy ekstrakt chmielowy zastępuje chmiel w stosunku 1:6.

Ekstrakty zizomeryzowane charakteryzują się znaczną ilością izo-α-kwasów, co umożliwia wprowadzenie tego typu preparatów bezpośrednio do piwa młodego, bądź do piwa przed filtracją.

Znany jest preparat australijski Carlton, zawierający ok. 29%o izo-α-kwasów goryczkowych i innych produktów izomeryzacji oraz powstałych w wyniku utleniania i redukcji substancji goryczkowych. W preparacie tym występuje także niewielka ilość α-kwasów i β-kwasów goryczkowych.

Inny ekstrakt zizomeryzowany Isopal jest najbardziej czystym handlowym preparatem. Zawiera ok. 20% izo α-kwasów i ok. 1,15% niegorzkich produktów.
Chmiel koncentrowany zawiera wszystkie cenne składniki chmielowe. Skład chemiczny proszku chmielowego jest podobny do chmielu w postaci szyszek.

Proszek lupuliny zawiera 16-28% α-kwasów, podczas gdy czysta lupulina posiada 30% tych związków.