Moczenie jęczmienia

Moczenie jęczmienia
Celem moczenia jęczmienia jest pobudzenie go do intensywnych przemian biochemicznych przez doprowadzenie do jego wnętrza dodatkowych ilości wody,
Ziarno jęczmienia kierowane do moczenia jest organizmem żywym, w którym procesy życiowe odbywają się w zwolnionym tempie. Te właściwości życiowe zachowuje ziarno, gdy ilość w nim wody tzw. konstytucyjnej nie jest niższa niż 10%.
Woda wegetacyjna zapewnia zarodkowi dostarczenie substancji odżywczych, które są przenoszone w stanie rozpuszczonym z jednych komórek do drugich..

Schematy moczenia
Proces moczenia dzieli się na trzy fazy: mycia i wstępnego moczenia ziarna, moczenia zasadniczego oraz domaczania.
Do mycia i wstępnego moczenia ziarna służy kadź zalewma , która jest wyposażona w urządzenie mieszające, przetłaczające ziarno z wodą z dolnej części kadzi, do górnej, zgodnie ze wskazaniami strzałek. Podczas tego mieszania ziarno podlega myciu i napowietrzaniu.
Moczenie zasadnicze przebiega w kadziach zalewnych kształtu cylindryczno-stożkowego, wykonanych z blachy stalowej. Są one wyposażone w wężownice z otworkami zamontowane: wewnątrz kadzi, przez które wtłacza się sprężone powietrze sprężarką. Elementy stożkowe, ze stożkami perforowanymi służą do oddzielania brudnej wody od ziarna.
Proces domaczania odbywa się w kadzi zalewnej, która jest podobnie zbudowana jak kadzie.

Typowym systemem w tych warunkach technicznych jest proces moczenia wodno-powietrznego. Moczenie jęczmienia w cyklu 60-godzinnym przebiega 16 godzin pod wodą i 44 godziny bez wody (moczenie tzw. powietrzne).

Moczenie wstępne trwa 10 godzin, w tym 2 godziny mycie ziarna przy mieszaniu ziarn i stałym dopływie wody od dołu kadzi i odpływie brudnej wody od góry, W tym czasie następuje oddzielanie lekkich ziarn jęczmienia, tzw. spławek, które wypływają na powierzchnię lustra wody i spływają razem z nadmiarem wody do kosza sitowego, umieszczonego przy górnej krawędzi kadzi zalewnej. Po fazie mycia jęczmienia odpuszcza się brudną wodę i pozostawia jęczmień bez wody na okres 6 godzin przewietrzając go przez 5 minut w odstępach 1-godzinnych.

Następnie napełnia się kadź świeżą wodą i po upływie 2 godzin za pomocą pompy przetłacza się ziarno razem z wodą do następnej kadzi zalewnej. Ziarno razem z wodą jest podawane na sito stożkowe. Woda przedostaje się do wnętrza stożka, a następnie rurą do kanalizacji, natomiast ziarno spływa po powierzchni sita i spada do kadzi zalewnej.
Jęczmień pozostaje bez wody w ciągu 6 godzin, następnie zalewa się go wodą i po 2 godzinach przebywania pod wodą odpuszcza się ją i prowadzi kolejny cykl moczenia powietrznego trwającego 6 godzin.Po 16 godzinach przebywania jęczmienia w kadzi, przenosi się jęczmień do następnej kadzi. Po dalszych 24 godzinach — do kolejnej znajdującej się w szeregu kadzi zalewnej, z której po 10 godzinach moczenie (6 godzin bez wody, 2 godziny pod wodą i 2 godziny bez wody) przekazuje się jęczmień do działu kiełkowni. Jęczmień przekazany do kiełkowni nazywa się jęczmieniem wymoczonym.
Podczas całego cyklu moczenia pod wodą jęczmień jest poddawany okresowemu przewietrzaniu sprężonym powietrzem.
Ponadto podczas trwania fazy moczenia powietrznego stosuje się okresowe odsysanie CO2 wytwarzającego -się w wyniku oddychania ziarna. Odsysanie to wykonuje się za pomocą sprężarki, która jest połączona z dolną stożkową częścią kadzi.