Prasy do owoców

prasa do owocowPrasy owocowe. Rysunek 1. przedstawia nam prasę używaną przy wyrobie serów, która także równie z dobrym skutkiem może być użyta do wygniatania owoców. Rys. 2. przedstawia nam właściwą prasę do owoców. Przy użyciu prasy pierwszej owoce umieszcza się w silnym woreczku płóciennym i wygniata, przy użyciu prasy drugiej woreczka używać nie musimy, jeżeli wygniatamy jabłka …