Moczenie jęczmienia

Moczenie jęczmienia
Celem moczenia jęczmienia jest pobudzenie go do intensywnych przemian biochemicznych przez doprowadzenie do jego wnętrza dodatkowych ilości wody,
Ziarno jęczmienia kierowane do moczenia jest organizmem żywym, w którym procesy życiowe odbywają się w zwolnionym tempie. Te właściwości życiowe zachowuje ziarno, gdy ilość w nim wody tzw. konstytucyjnej nie jest niższa niż 10%.
Woda …

Ogólny opis technologii słodu

Celem słodowania jest wzbogacenie jęczmienia w enzymy, głównie celuloityczne, proteolityczne i amylolityczne, nadanie jemu odpowiednich cech aromatycznych oraz zmiana struktury ziarna, ułatwiająca przemiany enzymatyczne, zachodzące podczas zacierania słodu w warzelni browaru.

Technologia słodu, czyli słodowanie, dzieli się na następujące główne etapy: przygotowanie jęczmienia lub innego zboża do produkcji, moczenie ziarna, kiełkowanie, suszenie słodu tzw. mokrego …