Wymagania chmielu surowego i siarkowanego

Wymagania chmielu surowego i siarkowanego

Chmiel surowy. Chmiel surowy po wysuszeniu podlega wykupowi przez Zakłady Chmielarskie, Wykupu dokonuje się na podstawie wzorców ustalanych każdego roku w oparciu o normą branżową. Norma rozróżnia cztery klasy dla chmielu surowego.

Oceny chmielu surowego dokonuje komisja specjalistów, porównując próbki chmielu dostarczanego przez plantatorów z wzorcami ustalonymi dla danego roku zbiorów.

Przy ocenie chmielu podczas jego skupu bierze się pod uwagę następujące cechy: wygląd zewnętrzny szyszek i osadek (dojrzałość i kształt), barwę i połysk, zapach, wielkość szyszek, długość ogonka, barwę lupuliny, liczbę szyszek z plamkami od uszkodzeń mechanicznych, chorobowych lub spowodowanych przez szkodniki, stopień zaziarnienia, zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego (liście, gałązki itp.), zanieczyszczenia nieorganiczne, liczbę szyszek rozkruszonych i wilgotność.

Chmiel siarkowany. Norma podana wyżej rozróżnia również cztery klasy dla chmielu siarkowanego i obejmuje następujące cechy: wygląd zewnętrzny szyszek i osadek (dojrzałość i kształt), barwę, zapach, zaziamienic, aaoiwzyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia nieorganiczne, zanieczyszczenia ferromagnetyczne, wilgotność i zawartość S02.

Chmiel prasowany dobrej jakości powinien składać się z szyszek równomiernie wykształconych, technologicznie dojrzałych, o delikatnej strukturze osadek i z dużą ilością załamań.

Barwa szyszek powinna być zielona lub jednolicie zielonozłotawa, a zapach aromatyczny i czysty chmielowy przy lekko wyczuwalnym zapachu SO2. Zaziarnienie wynosi 0,1-2,0%, w chmielu dobrej jakości wartość ta wynosi 0,1%.

Zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego nie powinny przekraczać 0,4%, zanieczyszczenia nieorganiczne 0,1%, Niedopuszczalne są zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Wilgotność dla wszystkich klas chmielu kształtuje się w granicach 9-11%, a zawartość SO2 0,15-0,30%).

Zawartość α-kwasów goryczkowych nie jest określona w normie przedmiotowej ze względu na różne ich ilości w poszczególnych latach i w układzie poszczególnych klas.