Charakterystyka botaniczna jęczmienia

Charakterystyka botaniczna jęczmienia

Jęczmień pod względem botanicznym można podzielić na następujące główne rodzaje:

a) Jęczmień wielorzędowy
Hordeum Lexastichum
Hordeum vulgare

a) Jęczmień dwurzędowy
Hordeum distichum
Hordeum zeocrithum

Ogólnie dzielimy jęczmień na dwie podstawowe grupy: jęczmień wielorzędowy i dwurzędowy.

Kłoski jednokwiatowe jęczmienia są umieszczone na występach osi kłosa z obu stron, trójkątami na przemian. W przypadku jęczmienia wielorzędowego owocują wszystkie kłoski i z każdej strony osi kłosa rozwijają się 3 lub 2 rzędy ziarn. W ten sposób wykształca się 6 lub 4 rzędy ziarn. U jęczmienia dwurzędowego owocują tylko środkowe kłoski. Dwurzędowy jęczmień charakteryzuje się grubszym ziarnem i bardziej symetrycznym kształtem w porównaniu a wielorzędowym. .Na rysunku a pokazano schemat ułożenia ziarn w kłosie jęczmienia sześciorzędowego, zaś na rysunku b sposób ułożenia ziarn w kłosie jęczmienia dwurzędowego.

Dla browarnictwa najodpowiedniejszy jest jęczmień jary dwurzędowy, który cechuje się korzystnym kształtem ziarn, niską zawartością białka, wysoką ekstraktywnością i dobrymi właściwościami technologicznymi podczas przerobu na słód.

Jakość jęczmienia browarowego zależy w zasadniczym stopniu od odmiany. Każdą odmianę charakteryzuje kształt ziarna, wygląd zewnętrzny, grubość łuski, zawartość białka, ekstraktywność jęczmienia i podatność na rozluźnianie bielma podczas kiełkowania. Wymienione cechy mają dla browarnictwa znaczenie technologiczne i ekonomiczne.

Poza tymi elementami trzeba również uwzględnić znaczenie odmiany dla rolnictwa, jak np.: wydajność ziarna z jednostki powierzchni uprawy, rejonizację, odporność na wyleganie i zachowanie niezmienności cech jakościowych.

W polityce rolniczej uwzględnia się zasadę wymiany odmian jęczmienia browarowego na coraz korzystniejsze, przy uwzględnieniu między innymi wyników doświadczeń prowadzonych przez Stacje Oceny Odmian i Instytut Przemysłu Fermentacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *