Budowa i skład chemiczny ziarna jęczmienia

Budowa i skład chemiczny ziarna jęczmienia

Ziarno jęczmienia jest okryte łuską, pod którą znajdują się zrośnięte okrywy, owocowa i nasienna. Pod tymi okrywami występują komórki warstwy aleurunowej, zawierające głównie białka i tłuszcze.

Warstwa aleuronowa składa się z trzech rzędów czworokątnych komórek o grubych ściankach. W pobliżu zarodka warstwa aleuronowa składa się jedynie z jednego rzędu komórek. Warstwa aleuronowa otacza mączystą część ziarna — endospermę zwaną także bielmem. Endosperma zawiera komórki wypełnione skrobią i związkami azotowymi.

Zarodek składa się w przeważającej części ze związków białkowych. Część zarodka przylegająca do endospermy nazywa się tarczką. Służy ona do przenoszenia składników pożywienia od endospermy do zarodka.

Pomiędzy endosperma a nabłonkiem tarczki, który jest zbudowany z warstwy wydłużonych komórek, występuje warstwa pustych komórek. Skrobia znajdująca się uprzednio w tych komórkach została wykorzystana przez zarodek w okresie dojrzewania. Przez wydłużone komórki naskórka składniki odżywcze, znajdujące się w stanie rozpuszczonym, są przenoszone przez tarczkę bielma do zarodka.

Pod okrywą ziarna występuje zaczątek kiełka liścieniowego, który wytwarza sio podczas wzrostu ziarna. Z zaczątku korzeniowego wyrasta kiełek korzonkowy.

Głównymi składnikami jęczmienia jest skrobia, związki białkowe i hemiceluloza. Skład chemiczny jęczmienia podaje tabela

Woda    13-18 %
Skrobia    54-64 %
Hemiceluloza    8-12 %
Celuloza    3,5-7 %
Glukoza i fruktoza 0,3-0,4 %
Sacharoza    1,8 %
Kwasy tłuszczowe    2-3 %
Związki mineralne 2-3 %
Związki białkowe    9-13 %

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *