Cechy organoleptyczne jęczmienia

CECHY ORGANOLEPTYCZNE

Barwa łuski ziarna jęczmienia browarowego powinna być jednolita i właściwa dla danego roku zbiorów. Określenie to nie jest jednoznaczne i pozwala na wprowadzanie uzgodnień pomiędzy dostawcą jęczmienia a odbiorcą, uwzględniając warunki dla danego roku zbiorów. Jęczmień dobrej jakości powinien charakteryzować się jasnej i złocistą barwą, bez ciemnych plam na części grzbietowej i na powierzchni końcówek ziarn. Barwa łuski świadczy o zdrowotności partii.
Zapach ziarna powinien być właściwy dla zboża. Niedopuszczalny jest zapach stęchły, fermentacji lub inny obcy.
Wykształcenie ziarna powinno być właściwe i typowe dla jęczmienia browarowego dwurzędowego, a łuska delikatna.
Jęczmień nie powinien być porażony wołkiem i innymi szkodnikami zbożowo-mącznymi. Dopuszcza się wyjątkowo porażenie rozkruszkiem w pierwszym stopniu, tj. do 20 sztuk żywych rozkruszków w 1 kg próbki jęczmienia. Porażenie jęczmienia obniża jakość, względnie dyskwalifikuje partię, szczególnie wtedy, gdy jęczmień był magazynowany w złych warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *