Materiały filtracyjne

Materiały filtracyjne – Stosowanie materiałów filtracyjnych ma na celu oddzielenie zawiesin białkowo-garbnikowych z brzeczki piwnej oraz drożdży i zawiesin białkowo-garbnikowych z piwa.
Do filtracji brzeczki używa się ziemie okrzemkowe o grubych (cząstkach i perlity, do filtracji piwa natomiast: masę bawełnianą, azbest, ziemię okrzemkowa, ziemię krzemionkową i perlity.

Masa filtracyjna
Charakterystyka i wymagania jakościowe dla masy bawełnianej.

Masa bawełniana do filtracji piwa powinna się składać z włókien bawełnianych o długości 7-11 mm i charakteryzować się dobrym rozluźnianiem w temperaturze 30-90°C. Włókna bawełniane dłuższe mogą zbijać się w grudki i tworzyć węzełki bądź grubo nitki. Tego rodzaju zjawisko odbija się niekorzystnie na efektywności filtracji piwa.

Masa bawełniana wykazuje zdolność adsorpcyjną. Powinna ona łatwo tworzyć jednorodną zawiesinę w wodzie. Udział krótkich włókien nie powinien być większy niż 0,3%. W przypadku większej zawartości włókien o długości poniżej 7 mm, powiększają się straty podczas mycia i płukania masy. Istnieje również obawa, że krótkie włókna mogą przedostawać się do piwa podczas jego filtrowania, pomimo jej silnego sprasowania w krążki filtracyjne. Masa filtracyjna nie powinna zawierać w swym składzie obcych włókien, np. konopnych, celulozowych i drewna,

Sposób przygotowywaniu masy filtracyjnej. Przygotowanie masy filtracyjnej polega na myciu i prasowaniu jej przy zastopowaniu specjalnych urządzeń — myjki masy i prasy do krążków. Po umyciu masę formuje się w krążki przy zastosowaniu prasy hydraulicznej lub pneumatycznej.
Przy prasowaniu masy należy dbać o to, ażeby wlew brei i czas ; wypływu wody z prasy był jednakowy. Otrzymuje się w ten sposób krążki masy o równej grubości i jednakowo sprasowane, co ma zasadnicze znaczenie w procesie filtracji.

Wybielenie masy filtracyjnej. Wybielanie i przywracanie masie luźnej struktury przeprowadza się za pomocą dodatku niewielkiej  ilości wody utlenionej. Ten sposób stosuje się w przypadku dużego stopnia zanieczyszczenia masy.

Po wymyciu masy zimną lub letnią wodą, do wody w zbiorniku dodaje się przy uruchomionej pompie lub uruchomionym mieszadle  25 cm3 H2O2 na każdy hl wody. W ten sposób otrzymuje się 0,01-procentowy roztwór wodny tzw. wody utlenionej. Następnie podgrzewa się zawartość kotła do temperatury 80°C i utrzymuje się tę temperaturę przez 30 minut, po czym masę studzi się zimną wodą.