Rozlewanie i klarowanie wina

Ściągnięte wino należy trzymać chłodnym miejscu, gdzie się w ciągu kilku tygodni się wyklaruje. Gdyby to się nie stało się w czasie 2-3 miesięcy, należy je jeszcze raz ściągnąć. Jedynie tylko zupełnie czyste wino możemy ściągnąć do flaszek.

Przed zlaniem do butelek należy się przekonać, czy wino osiągnęło już dostateczny stopień dojrzałości, w tym celu odlewa się do flaszki trochę wina i pozostawia niezakorkowane przez parę dni (4—5). Gdy po upływie tego czasu wino nie zmieni się, ani co do barwy, ani klarowności (kożuch na powierzchni nie ma znaczenia), to znak, że jest już odpowiednia pora do ściągania do butelek. O ile wino po upływie 6 miesięcy nie wyklarowało się jeszcze, wówczas możemy sztucznie klarowanie przyspieszyć, co najłatwiej osiąga się przy dodaniu chudego nieprzegotowanego mleka. Na 20 litrów wina dolewa 1/20 część litra mleka i dokładnie miesza. Następuje zmętnienie od ściętego białka, które jednak po jakimś czasie na dnie flaszki osiada. Zamiast mleka można użyć żelatyny w ilości 2 gramów na 25 litrów. Żelatynę moczy się przez 24 godzin w zimnej wodzie, po czym zlewa się wodę i dodaje świeżej w ilości litra i gotuje się aż do rozpuszczenia żelatyny. Następnie dodaje się ¼ litra wina, miesza i wlewa do beczki z winem przy dokładnym mieszaniu. W obu wypadkach po wyklarowaniu należy ściągnąć wino z ponad osadu.
Jeżeli wyklarowanie nie nastąpiło. dodać ½ gr. taniny (rozpuścić w ciepłej wodzie) na 10 litrów.
Czasem sama tanina, wino klaruje. Przed klarowaniem całej ilości wina zrobić próby w małych flaszkach.

Filtrować wino, celem wyklarowania, przez woreczki z gęstego płótna. Zabiegi te mają na celu uszczelnienie woreczków dla dalszego filtrowania. Woreczki do filtrowania nawet nowe przed każdorazowym użyciem wygotować.