Jak otrzymujemy czyste rasowe drożdże winne?

A teraz dowiemy się, w jaki sposób otrzymujemy czyste rasowe drożdże winne. Po żmudnych pracach laboratoryjnych doszli badacze do przekonania, że na każdym gatunku winogron znajdujemy stale wiele gatunków drożdży, lecz jeden z tych gatunków występuje w największej ilości, a przywiązany jest do danego gatunku owocu. Przekonano się mianowicie, że np. na winogronach Malaga żyją inne drożdże, aniżeli na winogronach niemieckich, czy francuskich, co więcej, między drożdżami np. niemieckimi znaleziono odrębne typy dla win reńskich i mozelskich. różniczkując w końcu na oddzielne ściśle nazwane gatunki, jak np. Rudesheim, Johannisberg itd. Podobne wydzielenie drożdży przeprowadzono na różnych gatunkach winogron francuskich, włoskich, węgierskich i innych i tak otrzymaliśmy gatunki drożdży win Sauternes, Lacrima Christi, Tokaj, Samos, Madeira itd. W krajach, gdzie wytwórczość win prowadzona jest na większą skalę np. Francji, Włoszech, Niemczech i t. d. istnieją specjalne państwowe zakłady naukowe, gdzie prowadzi się hodowlę drożdży, aby je utrzymać stale w należytej czystości ras. I u nas w kraju są podobnie stacje przy uniwersytetach i szkołach przemysłowych. Każdy producent wina zaopatruje się w odpowiednie przez siebie wybrane lub przez stacje hodowlane polecone drożdże winne, a czyniąc to postępuje podobnie jak każdy postępowy rolnik, który do zasiewu używa dziś tylko nasion, selekcjonowanych w stacjach hodowlanych, a używając dalszych ich odsiewów, sieje tylko ziarno czyste i wolne od chwastów. Tej czynności w odniesieniu do drożdży — winiarz u siebie nie może przeprowadzić, gdyż byłaby to robota zbył trudna i żmudna, to też z pomocą przychodzą mu liczne stacje hodowli czystych ras drożdży, które żądaną „selekcjonowaną” rasę dostarczają Na wysłane zamówienie otrzymuje się do dni 8-miu flaszeczkę drożdży winnych z zagranicy w cenie około jednego dolara, a w kraju za zł. 3 do 5-ciu. Ujemną stroną tych drożdży jest mała ich trwałość, gdyż po paru dniach (najwyżej po paru tygodniach) obumierają. Jak długo w drożdże winne można się było zaopatrywać tylko w specjalnych zakładach naukowych, tak długo nie mogło u nas rozwinąć się owocowiniarstwo domowe. Przełom w tym kierunku nastąpił a chwilą wyprodukowania w kraju drożdży winnych w stanie suchym i trwałym i wypuszczenie ich w handel po bardzo niskiej cenie ( 0.90zł za paczkę bez względu na gatunek) pod nazwa: ,,Vinum“. Dziś dostać można drożdże te w trzydziestu gatunkach w każdej niemal drogerii w kraju, jak również w niektórych sklepach korzennych, Kółkach Rolniczych i t. d. Produkcja drożdży tych ogólnie przedstawia się następująco:    Wytwórnia drożdży, t. j. laboratorium mykologiczne (mikos, wyraz grecki oznacza grzyb) firmy Ludwik Spiss i E. Wasung w Krakowie sprowadza rasowe drożdże winne ze stacji państwowych kraju, którego drożdże chce posiadać, np. drożdże Tokaj z Budapesztu, a drożdże win reńskich i mozelskich z Geisenheimu nad Renem i t. d. Drożdże te utrzymywane są w stanie czystej kultury, według zasad ogólnie znanych. Otrzymane drożdże t zagranicy, rozmnaża się w warunkach takich, aby otrzymać z nich nie tylko jak największą ilość pokoleń, ale przede wszystkim, aby były doskonale odżywione. Następnie drogą pewnych operacyj przy zachowaniu najdalej posuniętej aseptyki przeszczepia się je na wysterelizowane specjalną metodą pewne gatunki owoców południowych. Teraz następuje najtrudniejsza część pracy, t. j. zmuszenie drożdży, aby wytworzyły przetrwalniki, czyli mówiąc popularnie, aby zapadły w sen twardy. Drożdże te przed zalaniem nimi moszczu, muszą być poprzednio z tego snu obudzone i rozmnożone.