Warunki magazynowania kukurydzy i cukru

Ziarno kukurydzy magazynuje się w warunkach podobnych, jak jęczmień. Trzeba jednak uwzględnić to że kukurydza szybciej ulega niekorzystnej zmianie, gdy wilgotność jej ziarna przekracza 12%. Kukurydza wymaga odpowiednich warunków ochładzania i przewietrzania. Te ostrzejsze wymagania stawiane dla warunków magazynowania kukurydzy wynikają z wyższej zawartości tłuszczu niż w jęczmieniu.

Przetwory kukurydzy pozbawionej zarodników, np, mąka, grys i płatki, nie powinny być długo magazynowane ze względu na możliwość zagrzewania się, co prowadzi do pogorszenia ich cech organoleptycznych. Są one zwykle magazynowane w workach. Do browaru powinny być dostarczane w ilości potrzebnej do bieżącej produkcji.

Cukier jest magazynowany w workach papierowych w pomieszczeniach suchych, w celu zabezpieczenia tego wyrobu przed zawilgoceniem i zbrylaniem, co utrudnia wsypywanie do kotła warzelnego i powiększa straty cukru (pozostaje go więcej przytwierdzonego do opakowania). Magazynowanie cukru w komorach luzem nie jest praktykowane w cukrowniach, browarach i w wytwórniach napojów gazowanych, ze względu na niebezpieczeństwo zbrylania się cukru, który jest podatny na wchłanianie wilgoci.