Kukurydza

Kukurydza

Ziarno kukurydzy stosowane w warzelni browaru jest uprzednio odpowiednio preparowane w celu obniżenia zawartości tłuszczu do 1-2% Zabieg ten dokonuje się obecnie metodą mechaniczną, oddzielając zarodkową część ziarna.

Kukurydza ma następujący skład chemiczny: woda 12-14%, białko 9—10%, skrobia 60-65%. Kukurydza powinna wykazywać zdrowy i swoisty zapach. Niedopuszczalny jest zapach magazynowy, który może powstać w wyniku magazynowania ziarna o wilgotności wyższej niż 14% i bez należytego przewietrzania.

Kukurydza jest dodawana do zacieru w postaci grysu. Poglądy fachowców na temat wpływu kukurydzy na jakość piwa są różne ze względu na niejednolitość tego surowca zastępczego.

Jakość kukurydzy zależy głownie od odmiany, przestrzegania zasad pielęgnacji podczas magazynowania i dokładnego oddzielenia zarodków. W browarach belgijskich i francuskich dodatek kukurydzy do zacieru jest stosowany z dobrymi wynikami.