Sortowanie jęczmienia

Do sortowania jęczmienia stosuje się zwykle sortownik cylindryczny, podobnej konstrukcji do tryjera. Cylindry są wykonane z blachy stalowej z wytłaczanymi podłużnymi otworami o szerokości 2,2,   2,5,  2,8 mm, a długości do 25 mm.
Szczeliny są ustawione prostopadle do osi bębna. Otwory o mniejszej szerokości znajdują się od strony wsypu ziarna. Szczeliny muszą być wykonane z dokładnością do 0,03 mm. Sortowanie odbywa się' tym dokładniej, im z grubszej blachy wykonane są sita. Najmniejsza grubość blachy wynosi 1 mm.
Prędkość obrotowa sit powinna wynosić 0,6-0,9 m/s, zaś dopuszczalne nachylenie osi bębna 5-10 cm na 1 m długości cylindra. Ponieważ szczeliny mogą ulec bardzo łatwo zatkaniu, wzdłuż całej zewnętrznej powierzchni obracają się szczotki.
Urządzenia o dużej wydajności mają sita osobne dla każdego gatunku ziarna.
Sita sortujące powinny być szczelnie obudowane w celu ograniczenia zapylenia pomieszczenia.
Do obudowy sortownika jest dołączony wentylator odciągający pyły i kierujący je do urządzeń odpylających.
Niekiedy wprowadza się sortownik z sitami płaskimi, ułożonymi w kilku warstwach. Sita te wykonują ruchy drgające. Zajmują one mniej miejsca i pracują bardzo dokładnie.