Przygotowanie jęczmienia do produkcji piwa

Przygotowanie jęczmienia do produkcji
Celem wstępnego czyszczenia jęczmienia jest pozbawienie go głównej ilości nasion chwastów i innych lżejszych zanieczyszczeń, z. których część może być szkodliwa dla zdrowia.
Usunięcie tych zanieczyszczeń jest konieczne ze względu na to, że zawierają one więcej wilgoci niż jęczmień i mogą „stanowić zarodki” pleśnienia jęczmienia podczas magazynowania i miejscowego podnoszenia temperatury ziania.
Czyszczenie zasadnicze ma na celu usunięcie cięższych zanieczyszczeń stalowych, tzw. ferromagnetycznych i ziarn okrągłych innych roślin.
Sortowanie jęczmienia jest konieczne dla zapewnienia równomiernego nawilgocenia ziarn podczas moczenia i procesu kiełkowania, co ma istotne znaczenie dla jakości słodu i wydajności słodowania.
Jęczmień dostarczony do słodowni rozładowuje się do specjalnego zasobnika usytuowanego zwykle poniżej poziomu 0 (poniżej poziomu ziemi). Z zasobnika podaje się jęczmień najczęściej podnośnikiem kubełkowym do wialni, skąd następnie jest on kierowany do magazynu lub do urządzeń zasadniczego czyszczenia, jeżeli przewiduje się użycie tej partii surowca bezpośrednio do produkcji słodu.

Jęczmień z wialni może również spadać grawitacyjnie poprzez aparat magnetyczny do tryjera, a stamtąd do sortownika i z kolei do zasobników jęczmienia sortowanego.