Interpretacja wyników analizy wody

Interpretacja wyników analizy wody.

Przy interpretacji wyników analizy wody technologicznej bierze się pod uwagą następujące główne elementy:

a)    fazę procesu technologicznego, w której ma być woda stosowana, np. do moczenia jęczmienia, do zacierania słodu w warzelni, do pielęgnacji drożdży,

b)    wpływ poszczególnych składników wody na dany proces technologiczny,

c) asortyment produktu, np. piwo jasne lub ciemne,

d) kryteria oceny wody technologicznej.

Interpretacja wyników analizy wody powinna doprowadzić do ustalenia wniosków dotyczących uznania, czy woda np. z nowego źródła wody wgłębnej lub powierzchniowej nadaje się do produkcji; najczęściej woda dla celów technologicznych nadaje się po uzdatnieniu (po korekcie jej składu).

Częste są przypadki, że alkalizujące działanie węglanów może być zmniejszone bądź zlikwidowane przez dodatek kwasu mlekowego lub siarczanu wapnia (gipsu piwowarskiego) do zacieru.