Ställa in vinet på jäsning

Ställa in vinet på jäsning.

Jäsningskärl, är det en ballong?, eller ett fat, den måste stängas så snart den är fylld med juice; först då kan jäsning förhindras från yttre påverkan. Vätskan i kärlet får inte komma i kontakt med den omgivande luften. Som jag nämnde tidigare, korken i sig räcker inte för detta. När jäsning hade börjat skulle den ha sprängts under …

Vinjäsningskärl

Vinjäsningskärl.

Även vid extrudering av fruktjuice måste du tänka noga, i vilket fartyg ska jäsning utföras. Å ena sidan beror valet på det, vilken mängd vätska och vilken typ av fat vi har, men å andra sidan – och det är viktigt för mig – i vilket fartyg vill vi göra vin.

Mniejsze ilości soku nastawia się do fermentacji w