Minerala ingredienser

salt-Minerala ingredienser
oorganiska kemiska föreningar, främst positiva joner (kationy) bestraffning, kalcium, kalium, magnesium, järn och negativa joner (anjonisk) fosforföreningar, svavel, klor. Bortsett från proteiner är de organismens strukturmaterial, är en del av kroppsvätskorna, påverkar förloppet av många livsprocesser, har en reglerande effekt.

Totala element, som den mänskliga kroppen består av, uppdelad i makronäringsämnen, …