Vinförvaring

Lagring av vin. Vinet bör tas i helt rena flaskor, som är anslutna med lufttäta proppar och förvaras liggande på en torr plats. Det är lämpligt att släcka kork med lack eller stearin, vilket förhindrar att vinförstörande svampar sätter sig i kork.

Ju längre vinet ligger, ju mer värde det blir. Mognandet av vin kan påskyndas kraftigt genom att tillsätta 3% väteperoxid, (4—5 droppar per liter), pasteurisering av vin och genom inverkan av elektrisk ström.

Hårt vatten kan inte användas för att göra vin, vilken defekt delvis kan avlägsnas genom kokning, men järnvatten är helt olämpligt. Fruktjuice späds med vatten, eftersom vår frukt vanligtvis har för mycket syra.