Underhåll av trummor "våta"

Underhåll av trummor "våta".

Det är i princip samma metod, som beskrivits ovan, men har en avgörande fördel; det kräver mycket vatten, men pipan förblir fuktig, och nästa vin sipprar inte in i skogen.

På 100 liter (1 hektoliter) pipans kapacitet löses upp 100 g kaliummetabisulfit i en liter vatten och tillsattes till detta 20 g vinsyra. Då måste fatet fyllas med vatten, blanda ordentligt och försegla den med en väl passande kontakt. Kaliummetabisulfit löst i vatten och aktiverat med syra (K2S2O5), avger mer än hälften av sin massa i form av svavel (SO2) som betyder, den där tabletten 10 g fungerar på samma sätt som 5 g svavel. För jämförelse: 10-en gram portion svavel ger 20 g svaveloxid, och därför dubbelt så mycket. Ett fat fyllt med denna blandning bevaras i ungefär ett år. Det bör dock göras då och då, särskilt i torra källare, kontrollera vattennivån. Vid förlust måste du lägga rent vatten i kranen.