Underhåll av träfat

Underhåll av träfat.

Varje år lägger jag vin i mina tunnor, där den oftast åldras från oktober till mars. Så de ligger tomma i källaren i sex månader. Så det är en period, där de allestädes närvarande skadliga svamparna och bakterierna kan verka. Hur länge jäser vinet, ingenting kan skada tunnorna så länge. De är fyllda med en vätska som innehåller en viss mängd alkohol och syra som har en stabiliserande effekt, och även koldioxid bildad under jäsning. Ungt vin, saknar endast jäst och sediment, det har också en stabiliserande effekt på pipan.

Men om bara tunnan är tom, utan något innehåll, det påverkas omedelbart negativt; den kvarvarande fukten i träet orsakar mögel och svamp. Senare torkar träet, individuella stavar lossnar, särskilt i mycket torra källare. Därför skulle jag inte rekommendera fat, om de ska förvaras i källare där luftfuktigheten inte når 75% (en hygrometer ska hänga på källarväggen!).