Villkor för optimal juicejäsning

Villkor för optimal juicejäsning.

• Den stormiga jäsning börjar snabbare och är mer intensiv, på så sätt påskynda jäsningsprocessen, om jästen kan arbeta vid sin optimala temperatur (15 – 20° C).

• Om saften har sötats med mer socker, det är sirapen eller lösningen av mustet med socker som måste lösas helt i det. Jästen kan inte jäsa sockret, om dess kristaller ligger längst ner på kärlet.

• Ju högre sockerkoncentration i saften, ju högre vikten på mustet, ju längre jäsningsprocessen tar. För mycket socker (över 130 ° Ochsle) det saktar ner jäsning eller förhindrar det helt.

• Ett vin med en mer distinkt smak erhålls då, när saften, efter pressning, lämnas i en dag, sedan separeras det från sedimentet som bildas i botten (denna behandling kallas "degumming"). På detta sätt separeras större slampartiklar och slemhinnor, som inte bara hämmar jäsning, men de är också en grogrund för skadliga mikrober.

• Undvik att späda saften för mycket med vatten (t.ex, för att få mer vin). Detta kan bara möjligen göras med mycket sur frukt. Otillräcklig syrakoncentration i saften ökar dess känslighet för mikroorganismernas verkan.

• Hydraulförslutningen måste vara mycket tät, så att en filt av koldioxid förblir över den härdande ytan.

• Jäsningskärlet ska alltid endast fyllas med 4/5. Vätskan ökar i volym, skapar skum (den så kallade "cap") och höjer nivån upp till stängningshöjden. Om du blåser för mycket juice i kärlet, att fermentujący, den skummade musten kommer ut genom fermenteringsröret. Rengör kärlet och samla skummet uppifrån (du kan också prova jästmusten flera gånger!). Skum är en idealisk grogrund för skadliga yttre faktorer.