Beredning av nya fat för vininställning

Beredning av nya fat för vininställning.

Ny, Fat som ännu inte används måste beredas för mottagning av nytt vin. Innebär att, att garvsyra, särskilt gallsyra, som finns i trävävnaden, måste sköljas. Så du måste blötlägga tunnan i tre dagar, fläckar sedan i en halvtimme med en 2% sodalösning (200 g na 100 l), sedan ångade den; rent varmt vatten hälls i pipan, pluggen dödas kraftigt och pipan gungas så kraftigt som möjligt. Detta skapar ett negativt tryck, vatten tränger bättre in i porerna i trävävnad, gör rengöringsprocessen mer exakt.

Sedan blötläggs pipan flera gånger till, Den ångas en andra eller tredje gång och sedan blötläggs i kallt vatten.

I nytt, även specialberedda fat, vin bör inte åldras först. Träets smak bevaras fortfarande i dessa tunnor, vilket kan vara skadligt för vinet. Under de första åren bör de endast användas för jäsning.

Sammanfattning:

• För en mindre mängd vin används glasmattor med en kapacitet 4-5 liter, för mer – plasttankar eller träfat.

• I tid, när tunnorna är tomma, måste hållas torr” genom förbränning av svavel eller "våt" med kaliummetabisulfit i tabletter (mer hållbar i form av ett pulver).

• Efter att ha köpt begagnade fat måste de rengöras noggrant, och nya fat bör vara ordentligt förberedda för vinförvaring.

• Fat som är konserverade "torra" eller "våta" bör tvättas noggrant innan de återanvänds på hösten.