Minerala ingredienser

salt-Minerala ingredienser
oorganiska kemiska föreningar, främst positiva joner (kationy) bestraffning, kalcium, kalium, magnesium, järn och negativa joner (anjonisk) fosforföreningar, svavel, klor. Bortsett från proteiner är de organismens strukturmaterial, är en del av kroppsvätskorna, påverkar förloppet av många livsprocesser, har en reglerande effekt.

Totala element, som den mänskliga kroppen består av, uppdelad i makronäringsämnen, …

Fosfor och jod

fiskFosfor P
makroelement, vars 90% den lagras i benen i form av kalciumfosfat, resten i andra celler. Det dagliga behovet överstiger inte 1 g för personer som arbetar fysiskt. Men för mentalt arbetande, öva på olika kreativitetsområden – större mängder fosfor krävs, nödvändigt för regenerering av hjärnceller. Bland de rikaste källorna till fosfor är: mjölkpulver, hårda ostar, …