Tolkning av resultaten av vattenanalys

Tolkning av resultaten av vattenanalys.

Följande huvudelement beaktas vid tolkningen av resultaten från processvattenanalysen:

a) fazę procesu technologicznego, där vattnet ska användas, t.ex.. för blötläggning av korn, för att mosa malt i bryggeriet, för jästvård,

b) wpływ poszczególnych składników wody na dany proces technologiczny,

c) produktsortiment, t.ex.. ljus eller mörk öl,

d) processvattenbedömningskriterier.

Tolkningen av resultaten av vattenanalysen bör leda till slutsatserna om erkännande, eller vatten, t.ex.. från en ny källa med källvatten eller ytvatten är lämplig för produktion; oftast är vatten för tekniska ändamål lämpligt efter behandling (efter justering av dess sammansättning).

Det finns ofta fall, att karbonaternas alkaliserande effekt kan reduceras eller elimineras genom tillsats av mjölksyra eller kalciumsulfat (brygggips) för mos.