Kortsortering

Vanligtvis används en cylindrisk sorterare för att sortera kornet, liknande konstruktion som trieur. Cylindry są wykonane z blachy stalowej z wytłaczanymi podłużnymi otworami o szerokości 2,2, 2,5, 2,8 mm, och längder upp till 25 mm.
Slitsarna är vinkelräta mot trumman. De mindre breddöppningarna är på korninmatningssidan. Spåren måste göras med en noggrannhet för att 0,03 mm. Sortowanie odbywa siętym dokładniej, siktar är gjorda av tjockare plåt. Den minsta arktjockleken är 1 mm.
Siktarnas rotationshastighet bör vara 0,6-0,9 Fröken, och den tillåtna lutningen på trumaxeln 5-10 kom igen 1 m cylinderlängd. Eftersom slitsarna kan täppas mycket lätt, borstar roterar längs hela ytterytan.
Maskiner med hög kapacitet har separata siktar för varje typ av spannmål.
Sorteringssikt bör vara tätt inneslutna för att minska dammigheten i rummet.
En fläkt som extraherar dammet och leder det till avstoftningsanordningarna är fäst på sorteringshuset.
Ibland introduceras en sorterare med platta skärmar, arrangerade i flera lager. Dessa sikter utför vibrerande rörelser. De tar mindre plats och arbetar mycket grundligt.