Beredning av korn för produktion av öl

Beredning av korn för produktion
Syftet med förrengöring av korn är att avlägsna den huvudsakliga mängden ogräsfrön och andra lätta föroreningar, med. några av dem kan vara skadliga för hälsan.
Avlägsnande av dessa föroreningar är nödvändigt av denna anledning, att de innehåller mer fukt än korn, och de kan “utgör bakterierna för "formning av korn under lagring och lokal höjning av yens temperatur.
Grundläggande rengöring är att avlägsna tyngre stålföroreningar, den så kallade. ferromagnetiska och runda korn från andra växter.
Sorteringen av kornet är nödvändigt för att säkerställa att kornen fuktas jämnt under blötläggningen och groddprocessen, vilket är viktigt för maltkvaliteten och maltningseffektiviteten.
Korn som levereras till malthuset lossas i en specialbehållare, som vanligtvis ligger under nivån 0 (under marknivå). Korn matas vanligtvis från behållaren med en hink till en förband, varifrån den skickas till lagret eller till den primära rengöringsutrustningen, om satsen av råmaterial är avsedd att användas direkt för produktion av malt.

Torkare korn kan också falla genom gravitationen genom magnetapparaten in i trieur, och därifrån till sorteraren och i sin tur till de sorterade kornbunkrarna.