Tekniska och ekonomiska effekter som härrör från användning av extrakt och andra humleberedningar

Användningen av vanliga och isomeriserade humlextrakt är av stor teknisk betydelse som huvudsakligen härrör från detta, att de bittra syrorna är skyddade mot oxidation, ogynnsamma förändringar och förluster.

De bittra ämnena i koncentrat och andra humlepreparat är mer skyddade mot oxidation än i fallet med svaveländad humle.

Wymienione preparaty są łatwiejsze w stosowaniu pozwalają ma uzyskiwanie piwa i zawiorająecgo zawsze podobną ilość izozwiązków, som formar en ädel bitterhet med liknande intensitet.

Det grundläggande ekonomiska elementet som härrör från användningen av vanliga extrakt, isomeriserad, koncentrat och andra humleberedningar är en bättre användning av bittra ämnen.

När man använder humle i form av kottar, graden av användning av bittra föreningar är endast 30%. Humlextrakt gör det vanligtvis möjligt att öka användningen av dessa föreningar 50-60%, och isomeriserade extrakt upp till 80%.

Koncentrat och andra torra humleberedningar gör det också möjligt att öka användningen av bittra ämnen genom 10-20%. En ytterligare fördel med att använda extrakt och koncentrat ligger i detta, att de kräver mindre kylutrymme, vilket minskar lagringskostnaderna.

Humlextrakt, kan lagras i flera år utan att innehållet av α-syror och iso-α-syror ändras, vilket också är ett viktigt ekonomiskt element. Under humle skördeperioden är det möjligt att skapa bestånd i form av extrakt och förhindra humle åldras och avsevärt minska deras tekniska nytta..