Jästförökning med Coblitz-metoden.

Jästförökning med Coblitz-metoden

För förökning av jäst med Coblitz-metoden används tankar av aluminiumplåt, kapacitet 30, 60, 120, 300 i 700 dm3, med lock av samma material och en sterilisator med en kapacitet på 350-400 dm3.

Kyld humlewort införs vanligtvis i sterilisatorn, genom att fylla i den till 3/4 kapacitet. Steriliseringen utförs kontinuerligt 1,5 timmar genom att mata mättad ånga under tryck till spolen eller värmemanteln 2 på.

Jästodlingsprocessen utförs genom successiv multiplikation, överföra innehållet i en mindre till en större tank.

Multiplikation börjar i det minsta fartyget som lägger till 10 Jag steriliserade vörten 2 dm3 av wort jäst i laboratoriet. Odlingen utförs med bibehållande av rumstemperaturen vid 8-10 ° C.

Att ha ca.. 250 dm3 av jästvort, sker den ytterligare multiplikationsprocessen i ett litet jäsningskärl med en kapacitet på 30 hl. Du kan lägga till den här sleven ;t.ex.. 10 hl brzeczki produkcyjnej i wprowadzić do niej fermentującą w stadium wysokich krążków brzeczkę z urządzenia Coblitza.

Efter att nästa steg med höga skivor har uppnåtts, fylls behållarens innehåll med ett nytt parti produktionsurt.

Det är viktigt för odling av jäst med metoden för successiv reproduktion, är att följa regeln, att färskproduktens vört aldrig blir lägre, än jästvortens temperatur.