Kemiska egenskaper hos humlepreparat

Kemiska egenskaper hos humlepreparat

Humlextrakt har olika bitterhetsvärden och, beroende på innehållet av bittra ämnen, ersätter de humle i proportion till 1:4,, 1:6 eller ännu högre Inhemsk humleekstrakt ersätter humle i proportion 1:6.

Isomeriserade extrakt kännetecknas av en betydande mängd iso-a-syror, vilket gör det möjligt att införa sådana beredningar direkt i ung öl, vara till öl före filtrering.

Det australiska Carlton-preparatet är känt, innehållande ca.. 29%o iso-α-bittra syror och andra isomeriseringsprodukter såväl som de som härrör från oxidation och reduktion av bittra ämnen. Detta preparat innehåller också en liten mängd α-syror och β-bittra syror.

Ett annat isopalt isomeriserat extrakt är det renaste kommersiella preparatet. Den innehåller ca.. 20% iso α-syror och ca.. 1,15% bittra produkter.
Koncentrerad humle innehåller alla värdefulla humleingredienser. Humlepulverets kemiska sammansättning liknar humle i form av kottar.

Lupulinpulver innehåller 16-28% a-syror, medan ren lupulin har 30% dessa relationer.