Förvaringsvillkor för majs och socker

Majs spannmål lagras under liknande förhållanden, som korn. Det måste dock tas med i beräkningen att majs förändras ogynnsamt snabbare, när kornets fukt överstiger 12%. Majs kräver lämpliga kylnings- och ventilationsförhållanden. Dessa strängare krav på lagringsförhållandena för majs beror på en högre fetthalt än i korn.

Beredningar av sporfri majs, t.ex., mjöl, korn och flingor, bör inte lagras under lång tid på grund av risken för överhettning, vilket leder till en försämring av deras organoleptiska egenskaper. De lagras vanligtvis i påsar. De ska levereras till bryggeriet i den mängd som behövs för aktuell produktion.

Socker lagras i papperspåsar i torra rum, för att skydda denna produkt mot fukt och klump, vilket gör det svårt att hälla i spisen och ökar sockerförlusterna (mer av det förblir fäst vid paketet). Bulklagring av socker i kamrar praktiseras inte i sockerfabriker, bryggerier och kolsyrade drycker, på grund av risken för sockeragglomerering, som är benägen att absorbera fukt.