Svovling av massen, must og vin

Svovling av massen, must og vin.

I beskrivelsen av rengjøring og vedlikehold av trefat er det allerede nevnt, at svovel er et effektivt bakteriedrepende middel med en hundre år gammel tradisjon. Svovel brukes ikke bare til konservering av "våte" og "tørre" tønner, men det legges også direkte til mustet, masse og vin i form av kaliummetabisulfittabletter eller -w …