Mineralske ingredienser

saltMineralske ingredienser
uorganiske kjemiske forbindelser, hovedsakelig positive ioner (kationy) avstraffelse, kalsium, kalium, magnesium, jern og negative ioner (aniony) fosforforbindelser, svovel, klor. Bortsett fra proteiner, er de det strukturelle materialet i organismen, er en del av kroppsvæskene, påvirke løpet av mange livsprosesser, har reguleringseffekt.

Totale elementer, som menneskekroppen består av, delt inn i makronæringsstoffer, …