Svovling av massen, must og vin

Svovling av massen, must og vin.

I beskrivelsen av rengjøring og vedlikehold av trefat er det allerede nevnt, at svovel er et effektivt bakteriedrepende middel med en hundre år gammel tradisjon. Svovel brukes ikke bare til konservering av "våte" og "tørre" tønner, men det legges også direkte til mustet, masse og vin i form av kaliummetabisulfittabletter eller -w …

Forgjæring av fruktmassen

Forgjæring av fruktmassen.

Noen typer druer og frukt er ikke gjæret som juice, men som masse, det vil si i form av knust, men ikke den påtrykte frukten.

Dette er hva som gjøres med de første mørke druene, fordi bare ved å gjære massen kan fargen deres bevares i den senere vinen (bare skinnene deres inneholder fargestoffet). De fleste bær tilhører også denne gruppen. Otrzymane