Klargjøring av nye fat for vinbinding

Klargjøring av nye fat for vinbinding.

Ny, Tønner som ennå ikke er i bruk, må tilberedes for mottak av ny vin. Midler, at garvesyrer, spesielt gallinsyre, inneholdt i trevevet, må skylles. Så du må suge fatet i tre dager, flekk deretter i en halv time med en 2% brusoppløsning (200 g na 100 l), deretter dampet den; gjøre …