Vedlikehold av trefat

Vedlikehold av trefat.

Hvert år legger jeg vin i fatene mine, der den oftest er i alderen fra oktober til mars. Så de ligger tomme i kjelleren i seks måneder. Så det er en periode, der de allestedsnærværende skadelige soppene og bakteriene kan virke. Hvor lenge gjærer vinen, ingenting kan skade fat så lenge. De er fylt med en væske som inneholder en viss mengde alkohol og syre som har en stabiliserende effekt, og også karbondioksid dannet under gjæring. Ung vin, blottet for bare gjær og sediment, det har også en stabiliserende effekt på fatet.

Men hvis bare fatet er tomt, uten noe innhold, det påvirkes umiddelbart negativt; restfuktigheten i treet forårsaker dannelse av mugg og sopp. Senere tørker treverket opp, individuelle stenger løsner, spesielt i veldig tørre kjellere. Derfor vil jeg ikke anbefale fat, hvis de skal lagres i kjellere der fuktigheten ikke når 75% (et hygrometer skal henge på kjellerveggen!).