Mineralske ingredienser

saltMineralske ingredienser
uorganiske kjemiske forbindelser, hovedsakelig positive ioner (kationy) avstraffelse, kalsium, kalium, magnesium, jern og negative ioner (aniony) fosforforbindelser, svovel, klor. Bortsett fra proteiner, er de det strukturelle materialet i organismen, er en del av kroppsvæskene, påvirke løpet av mange livsprosesser, har reguleringseffekt.

Totale elementer, som menneskekroppen består av, delt inn i makronæringsstoffer, …

Fosfor og jod

fiskFosfor P
makroelement, hvem sin 90% den lagres i beinene i form av kalsiumfosfat, resten i andre celler. Dagsbehovet overstiger ikke 1 g for folk som jobber fysisk. Imidlertid for mentalt arbeidende, praktisere ulike kreativitetsområder – større mengder fosfor kreves, nødvendig for regenerering av hjerneceller. Blant de rikeste kildene til fosfor er: melkepulver, harde oster, …