Tolkning av resultatene av vannanalyse

Tolkning av resultatene av vannanalyse.

Følgende hovedelementer tas i betraktning når vi tolker resultatene av prosessvannanalysen:

en) fazę procesu technologicznego, der vannet skal brukes, f.eks.. for å suge bygg, for mashing malt i bryggeriet, for gjærpleie,

b) wpływ poszczególnych składników wody na dany proces technologiczny,

c) produktspekter, f.eks.. lys eller mørk øl,

d) prosessvannvurderingskriterier.

Tolkningen av resultatene av vannanalysen bør føre til konklusjonene om anerkjennelse, eller vann, f.eks.. fra en ny kilde med brønnvann eller overflatevann er egnet for produksjon; ofte er vann til teknologiske formål egnet etter behandling (etter å ha justert sammensetningen).

Det er hyppige tilfeller, at den alkaliserende effekten av karbonater kan reduseres eller elimineres ved tilsetning av melkesyre eller kalsiumsulfat (bryggepuss) for mos.