Kjemiske egenskaper ved humlepreparater

Kjemiske egenskaper ved humlepreparater

Humleekstrakter har forskjellige bitterhetsverdier, og avhengig av innholdet av bitre stoffer erstatter de humle i forhold til 1:4,, 1:6 eller enda høyere Innenriks humleekstrakt erstatter humle i forhold 1:6.

Isomeriserte ekstrakter er preget av en betydelig mengde iso-a-syrer, som gjør det mulig å introdusere slike preparater direkte i ungt øl, være til øl før filtrering.

Det australske Carlton-preparatet er kjent, inneholder ca.. 29%o iso-α-bitre syrer og andre isomeriseringsprodukter så vel som de som skyldes oksidasjon og reduksjon av bitre stoffer. Dette preparatet inneholder også en liten mengde α-syrer og β-bitter syrer.

Et annet isopal isomerisert ekstrakt er det reneste kommersielle preparatet. Den inneholder ca.. 20% iso α-syrer og ca.. 1,15% bitre produkter.
Konsentrert humle inneholder alle de verdifulle humleingrediensene. Den kjemiske sammensetningen av humlepulver ligner humle i form av kjegler.

Lupulin pulver inneholder 16-28% α-syrer, mens ren lupulin har 30% disse forholdene.